U SRBIJU ZADJI I VAUČER PRONADJI

Voditelj poziva jednog od nasumice odabranih takmičara. Nakon kratkog upoznavanja, voditelj slušaocu/takmičaru predstavlja pravila.
Takmičar ima 30 sekundi da otkrije u kom gradu se nalazi vaučer , tako što voditelju postavlja pitanja kakva god želi.
Svakog dana ćemo sakriti po jedan vaučer u nekom od salona Forma Ideale širom Srbije,a slušalac mora da pogodi koji grad je u pitanju.
Voditelj na početku kviza daje malu pomoć slušaocu (npr.u tom gradu su najbolji teleći repovi ,u taj grad idemo na pečenje,u tom gradu
se proizvode slatkiši, tu su najbolji duvači stakla...) ,a nakon toga slušalac ima na raspologanju 30 sekundi da postavi što više pitanja
voditelju. Voditelj na svako pitanje može odgovoriti samo sa DA i NE.
Ukoliko takmičar za to vreme pogodi u kom gradu se nalazi vaučer,osvojio je upravo vrednost tog vaučera.