PRAVILNIK UCESTVOVANJA U AKTIVACIJI

‚‚Podela Gigatron  proizvoda”

 ORGANIZATOR

Organizator aktivacije je HIT FM RADIO

USLOVI ZA UČESNIKE

Za učestvovanje u nagradnoj aktivaciji mogu  učestvovati punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji

U u nagradnoj aktivacijine mogu učestvovati  lica zaposlena  kod organizatora aktivacije, niti njihovi najbliži srodnici i bračni partneri

PRIJAVLjIVANjE  ZA UČEŠĆE U AKTIVACIJI

HIT FM  radio će  u svom programu objaviti poziv za učešće u aktivaciji,uživo u programu.

PRAVILA  AKTIVACIJE:

‚‚Podela Gigatron poklona”

Nagradna aktivacija će biti organizovana i emitovana od srede 17.03.do petka  19.03. u emisiji Najbolje jutro od 07 do 10h, a prvi slušalac  koji se javi nakon poziva voditelja na broj 011 30 87 646 osvaja poklon.

Jedan učesnik aktivacije može osvojiti samo jedan poklon  tokom trajanja ove aktivacije.

NAGRADE

Hit FM radio će obavestiti učesnike o načinu preuzimanja nagrada