Cenovnik reklamnih usluga HIT FM radija

Skini cenovnik

SATNICA

SADRŽAJ

CENA PO SEKUNDI

06:00 - 24:00
Prepodnevni/Popodnevni program

360 din

09:00 - 16:00
Samostalna seča pre vesti

480 din

24:00 - 06:00
Night time

190 din

07:00 - 24:00
PR - Voditeljski čitane reklame

480 din

SPONZORSTVA - emitovanje spota do 15 sec + voditeljska najava (popust uračunat)

CENA

Vremenska prognoza u vestima - 6x dnevno - Brand i slogan u najavi bez spota

295.000 din

Vremenska prognoza u vestima - 6x emitovanje reklamnog džingla i brenda u nazivu

440.000 din

Emisija Radioakcija od 10-13h, 5 puta dnevno spot i brend u nazivu 5 puta

380.000 din

Vremenske prognoze / Stanje na putevima / Tačno vreme izveštaj (6 x dnevno spot i 6 x brend u nazivu)

430.000 din

Rubrike (Praktična/Ženska/Muška / Dečija/Zdrava/Sportska strana jutra) Emitovanje rubrike 1 dnevno radnim danima u okviru jutarnjeg programa, 2x dnevno brendirana najava svakog dana, 5 x dnevno emitovanje reklame

430.000 din

Emisija Antidepresiv, emitovanje emisijem jednom nedeljno, brend/sponzor u nazivu + 6x spot svakog dana, 2x dnevno slogan u najavi emisije

470 000 din

Emisija Dan na Hit FM-u od 14-18h ponedeljak-četvrtak, petkom od 13-16h, 5 puta dnevno spot i brend u nazivu 5 puta

380.000 din

Emisija veče na Hit FM-u od 18 do 22h ponedeljak-četvrtak, petkom od 18-20h, 5 puta dnevno spot i brend u nazivu 5 puta

380.000 din

Emisija krakte forme Tvitlovac, Reci šta želiš , Lepa vest za danas i Retrovizor 5 emitovanja spota do 20 sekudni dnevno i 4 najave (brand u nazivu)

430.000 din

Produkcija radio spotova

SPOT - 1 vokal sa muzičkom podlogom

od 20.000 din

Jednostavniji SPOT - Scenario do 2 glasa uz efekte i muzička podloga

25.000 din

Igrani SPOT - Kreativa , scenario sa više vokala uz efekte i komponovanu ili autorsku muziku

45.000 din

Povlastice za veći broj emitovanja

NAPOMENA: U cene nije uračunat PDV!