Srpska Venecija na 100 km od Beograda

Srpska venecija

Zbog obilja vodenih površina i mostova nazivaju ga još i „sremača Venecija“ ili „srpska Venecija“. Na stotinak kilometara od Beograda, na ušću Studve u Bosut nalazi se Morović, jedno od najstarijih naselja u Sremu i jedno od mesta u Srbiji koje najradije posećuju ribolovci. Naziv je najverovatnije dobio po feudalnoj porodici Morović, iako postoje još … Read more